Stichting Sanctus Bavo: aanvraagformulier projectondersteuning

De Stichting neemt alleen compleet gedocumenteerde aanvragen in behandeling.
Bij je aanvraag moet je dan ook onderstaande bijlagen meesturen [uploaden]:
1. omschrijving van het project
2. begroting (inclusief vermelding van andere aangeschreven fondsen)
3. dekkingsplan
voor rechtspersonen ook:
4. statuten
5. uittreksel uit KvK-register
6. recente jaarrekening
Hier de naam van de instelling invoeren
Hier het adres invoeren
Hier de postcode invoeren
Hier de plaatsnaam invoeren
Hier het telefoonnummer invoeren
Hier de naam van de contactpersoon invoeren
Geef een geldig E-mailadres op.
Ongeldige invoer
Hier het aan te vragen bedrag invoeren
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer