Het ondersteunen van sociaal-culturele en -maatschappelijke en educatieve activiteiten

De doelstellingen van de stichting en de vereniging zijn in de loop van de tijd verschoven. Het rooms-katholieke karakter is verdwenen en het doel is verruimd naar sociaal-culturele en -maatschappelijke en educatieve activiteiten. Rekening houdend met deze geschiedenis is de doelstelling van het fonds nu het ondersteunen van studenten aan een vervolgopleiding die een onderzoeksproject willen opzetten en het ondersteunen van jongeren in een achterstandsituatie om actief deel te nemen aan educatieve en culturele activiteiten.