Geschiedenis van Stichting Sanctus Bavo

De oorsprong van de stichting hing samen met de aankoop van het pand -  voor de studentenvereniging - aan de Ripperdastraat 11 te Haarlem. De aankoop was mede mogelijk gemaakt door particuliere giften van inwoners van Haarlem en omgeving.

De formele doelstelling van de stichting was dan ook het verlenen van bijstand in de meest uitgebreide zin aan de Haarlemse Katholieke Studentenvereniging ‘Sanctus Bavo’ of haar leden, in het bijzonder bij haar of hun huisvesting en recreatie.

Onder invloed van de progressieve stromingen binnen de studentenbeweging werd in 1969 de doelstelling van de Stichting verruimd in het verlenen van bijstand in de maatschappelijke en morele vorming van haar leden, alsmede de behartiging van hun materiële en morele belangen.

 

De studentenvereniging

Deze studentenvereniging is opgericht in april 1952. De doelstelling van de vereniging was destijds: de zedelijke en maatschappelijke vorming van haar leden in rooms-katholieke zin, als mede de behartiging van hun stoffelijke en zedelijke belangen. De leden waren voornamelijk (universitaire) studenten uit de regio Haarlem.

De activiteiten van de vereniging zijn beëindigd in 1974. In de laatste ledenvergadering hebben de vereniging en de stichting afgesproken het pand aan de Ripperdastraat – dat tot dan toe gebruikt werd door de vereniging voor haar activiteiten – te benutten voor ‘sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten en/of organisaties’. De stichting heeft in de geest van deze opdracht het pand verhuurd aan diverse sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties. In 2010 heeft het bestuur besloten het pand af te stoten. Belangrijkste reden was het steeds verder afnemende gebruik van het pand. Met de opbrengsten uit de verkoop van het pand is een fonds gevormd.

Artikel in het Haarlems Dagblad van 16 november 1957