De stichting beheert een fonds waaruit giften worden verstrekt aan studenten en instellingen die actief zijn op een breed maatschappelijk, sociaal, cultureel en educatief terrein

Voorwaarden voor een gift zijn onder meer:

  • De onderzoeksprojecten hebben een sociaal-cultureel en sociaal-maatschappelijk doel binnen de regio Kennemerland/Haarlem.
  • De studenten/instellingen hebben binding met de regio Kennemerland.
  • De stichting schenkt bij voorkeur aan (Nederlandse) rechtspersonen, maar ondersteuning van individuele projecten is ook mogelijk - met name op het gebied van educatie en onderzoek.

Schenkingen zijn projectgebonden en niet voor structurele ondersteuning.

Recente projecten