Playing for Success IJmond (2017/2018)

Leren met een wow-factor

Playing for Succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden.  Het programma leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties. In de regio IJmond richten we ons op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste vier jaren van het voortgezet onderwijs.

JINC Sollicitatietraining (2017/2018)

Ieder kind heeft talent. Daarom strijdt JINC samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

JINC. Sollicitatietraining (2017) voor ca. 200 kinderen van vmbo scholen. En Carriere Coach (2018) voor vmbo-leerlingen.

Fonds Urgente Noden (FUN), 2018

Financiele ondersteuning studenten uit mid-delbaar onderwijs (en hoger)

FUN biedt hulp bij acute financiële nood

Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet FUN Haarlem (Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving) zich in. Aan inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort die tussen wal en schip dreigen te vallen, bieden wij hulp bij acute financiële nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven.

Stichting Haarlem - Mutare

Subsidie voor uitgave Jubileumboek

Ruim twee jaar geleden ontstond het idee om een boek te maken over een kwarteeuw Stedenband Haarlem-Mutare. Dit heeft geresulteerd in 'Over en Weer', dat naar verwachting begin maart wordt gepresenteerd. In dit jubileumboek komen mensen uit Nederland en Zimbabwe aan het woord over 25 jaar vriendschap tussen Haarlem en Mutare.

Het boek biedt een terugblik op de vele succesvolle projecten die de Stedenband heeft uitgevoerd, maar een kritische kijk op het bestaansrecht wordt zeker niet geschuwd. De lezer krijgt een beeld van de toegevoegde waarde van de wederzijdse vriendschapsband tussen Haarlem en Mutare. Het ontstaan van de Stedenband komt aan bod en het reilen en zeilen in de afgelopen vijfentwintig jaar. De geïnterviewden vertellen over de vele kleinschalige projecten op het gebied van volkshuisvesting, sport, cultuur, gezondheid, onderwijs en milieu. Gedachten over de toekomstige mogelijkheden en projecten ontbreken niet.

In samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds

  • Theaterproductie Scrooge
  • Creatief schrijven in de Bibliotheek

In samenwerking met VSB Fonds

  • Financiële ondersteuning voor studenten die onderzoek willen doen in buitenland

In samenwerking met Nova College