Stichting Haarlem - Mutare

Subsidie voor uitgave Jubileumboek

Ruim twee jaar geleden ontstond het idee om een boek te maken over een kwarteeuw Stedenband Haarlem-Mutare. Dit heeft geresulteerd in 'Over en Weer', dat naar verwachting begin maart wordt gepresenteerd. In dit jubileumboek komen mensen uit Nederland en Zimbabwe aan het woord over 25 jaar vriendschap tussen Haarlem en Mutare.

Het boek biedt een terugblik op de vele succesvolle projecten die de Stedenband heeft uitgevoerd, maar een kritische kijk op het bestaansrecht wordt zeker niet geschuwd. De lezer krijgt een beeld van de toegevoegde waarde van de wederzijdse vriendschapsband tussen Haarlem en Mutare. Het ontstaan van de Stedenband komt aan bod en het reilen en zeilen in de afgelopen vijfentwintig jaar. De geïnterviewden vertellen over de vele kleinschalige projecten op het gebied van volkshuisvesting, sport, cultuur, gezondheid, onderwijs en milieu. Gedachten over de toekomstige mogelijkheden en projecten ontbreken niet.