Waarvoor kan ik projectondersteuning aanvragen?

 • De stichting schenkt bij voorkeur aan (Nederlandse) rechtspersonen, maar ondersteuning van individuele projecten is ook mogelijk - met name op het gebied van educatie en onderzoek.
 • Schenkingen zijn projectgebonden en niet bedoeld als structurele ondersteuning.
 • De aanvraag betreft een project dat nog niet gestart is.
 • De aanvraag gaat over een project binnen het brede aandachtsgebied van de stichting. Dat strekt zich uit over educatie, emancipatie, cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.
 • De aanvraag heeft betrekking op een project dat wordt uitgevoerd binnen, of komt van een aanvrager die binding heeft met, het werkgebied.

Voorbeelden van ondersteunde projecten vindt u hier.

Projecten

 

Hoe kan ik projectondersteuning aanvragen?

Aanvragen kan via het aanvraagformulier.

AANVRAAGFORMULIER

 

De Stichting neemt alleen compleet gedocumenteerde aanvragen in behandeling. Bij je aanvraag moet je dan ook onderstaande bijlagen meesturen [uploaden]:

 1. omschrijving van het project
 2. begroting (inclusief vermelding van andere aangeschreven fondsen)
 3. dekkingsplan
 4. voor rechtspersonen ook:
 5. statuten
 6. uittreksel uit KvK-register
 7. recente jaarrekening

Vervolg

 • Na goedkeuring van een aanvraag wordt de schenking in termijnen overgemaakt naar de rechtspersoon of individuele aanvrager.
 • Binnen een half jaar na beĆ«indiging van het project ontvangt de stichting van de ontvanger van de schenking inhoudelijk en financieel verslag van het project.
Tegen beslissingen over projectaanvragen is geen beroep mogelijk.

Stichting Sanctus Bavo: aanvraagformulier projectondersteuning

De Stichting neemt alleen compleet gedocumenteerde aanvragen in behandeling.
Bij je aanvraag moet je dan ook onderstaande bijlagen meesturen [uploaden]:
1. omschrijving van het project
2. begroting (inclusief vermelding van andere aangeschreven fondsen)
3. dekkingsplan
voor rechtspersonen ook:
4. statuten
5. uittreksel uit KvK-register
6. recente jaarrekening
Hier de naam van de instelling invoeren
Hier het adres invoeren
Hier de postcode invoeren
Hier de plaatsnaam invoeren
Hier het telefoonnummer invoeren
Hier de naam van de contactpersoon invoeren
Geef een geldig E-mailadres op.
Ongeldige invoer
Hier het aan te vragen bedrag invoeren
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer