Fonds Sanctus Bavo

De stichting Sanctus Bavo beheert het fonds voorzichtig en op maatschappelijk verantwoorde wijze. Jaarlijks stelt het bestuur max. 50.000 euro (2013) beschikbaar voor projecten als hiervoor beschreven. In het eerste kwartaal van ieder jaar stelt de penningmeester een financieel verslag op van het voorafgaande boekjaar; dit verslag behoeft de goedkeuring van (de meerderheid van) het bestuur.

Bestuur

  • Kees Heijne, voorzitter
  • Rob Helbes, secretaris
  • DrĂ© Kraak, penningmeester
  • Fred de Ruijter

De stichting is inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34378258