Het werkgebied van de stichting beperkt zich tot de regio Zuid-Kennemerland

Dat betekent tot het Noordzeekanaal, de Haarlemmermeer en de noordelijke Bollenstreek (Hillegom-Lisse-Noordwijkerhout).